Vizyon ve Misyon

Font:
Yazdır

Misyonumuz

Misyonumuz, Ahlat Belediyesi olarak halkımızın haklarına saygı duyan sorumluluk yüklenebilen birey olma bilincini kazanmış, sosyal, kültürel, eğitsel, bilimsel, sportif ve sanatsal etkinliklerle milli kültürümüzü benimseyen ve yayılmasına yardımcı olan, bireysel ve toplumsal sorunları tanıyan ve bu sorunlara çözüm yolları arama alışkanlığı kazanmış, kişisel sağlığının yanı sıra ailesinin ve toplumun sağlığını koruyan milli ve evrensel kültür değerlerini tanıyan, benimseyen, geliştiren ve bu değerlere saygı duyan, çevre sorunlarına duyarlı, dürüst, erdemli ahlaklı, iyi ve mutlu yurttaşlar yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Vizyonumuz, “Yaşadığı Toplumun Değerlerine Saygı Gösteren, Kendisine, Ailesine ve Ülkesine Karşı Sorumluklarını Yerine Getiren, Haklarını Koruyan ve Başkalarının Haklarına Saygı Gösteren, Fikri, Vicdanı ve İrfanı Hür, Sevgi-Saygı ve Hoşgörülü bireylerin yetişmesi için;

Demokratik yönetim anlayışı içinde, kendine güven duyan, teknoloji araçlarını en verimli şekilde kullanan, değişim ve gelişime açık, yerel, ulusal ve uluslararası başarılara imza atan örnek bir belediye olabilmektir.